วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   จำนวน 106 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ
2 1 3
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ
0 1 1
3 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท
1 1 2
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู
0 1 1
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู
9 6 15
6 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ตำบลชมพู
0 0 0
8 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง
1 0 1
12 โรงเรียนบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
14 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านแม่อาง ตำบลบ้านแลง
0 0 0
16 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 3 3
17 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านแลง
0 1 1
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
21 โรงเรียนวัดเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
22 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ตำบลพิชัย
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านปงวัง ตำบลพิชัย
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ตำบลพิชัย
0 0 0
25 โรงเรียนวัดต้นต้อง ตำบลพิชัย
2 13 15
26 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
28 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม
0 1 1
30 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
31 โรงเรียนวัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม
0 1 1
32 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า
0 1 1
33 โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านค่า
0 0 0
34 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า
0 0 0
35 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ตำบลบ้านค่า
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า
0 0 0
37 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว
0 1 1
38 โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลต้นธงชัย
1 2 3
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย
0 0 0
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
42 โรงเรียนบ้านบุญนาค ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
43 โรงเรียนวัดบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
44 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
45 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง
0 0 0
46 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ตำบลบ้านดง
0 0 0
47 โรงเรียนวัดท่าสี ตำบลบ้านดง
0 0 0
48 โรงเรียนวัดหัวฝาย ตำบลบ้านดง
0 0 0
49 โรงเรียนบ้านจำปุย ตำบลบ้านดง
0 0 0
50 โรงเรียนวัดสบจาง ตำบลนาสัก
0 0 0
51 โรงเรียนบ้านนาสัก ตำบลนาสัก
0 0 0
52 โรงเรียนบ้านแม่จาง ตำบลนาสัก
0 0 0
53 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก
0 0 0
54 โรงเรียนบ้านทาน ตำบลจางเหนือ
0 0 0
55 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ตำบลจางเหนือ
0 0 0
56 โรงเรียนบ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ
0 0 0
57 โรงเรียนบ้านวังตม ตำบลจางเหนือ
0 0 0
58 โรงเรียนวัดบ้านแขม ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
59 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ตำบลแม่เมาะ
0 1 1
60 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
61 โรงเรียนสบเมาะวิทยา ตำบลสบป้าด
0 0 0
62 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด
0 0 0
63 โรงเรียนสบป้าดวิทยา ตำบลสบป้าด
0 1 1
64 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ตำบลหลวงเหนือ
0 0 0
65 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ตำบลหลวงเหนือ
0 0 0
66 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้
0 0 0
67 โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง
0 0 0
68 โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลบ้านโป่ง
0 0 0
69 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ตำบลบ้านร้อง
1 0 1
70 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง
1 0 1
71 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
72 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว ตำบลบ้านร้อง
1 1 2
73 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
74 โรงเรียนผาแดงวิทยา ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
75 โรงเรียนบ้านขุนแหง ตำบลปงเตา
0 0 0
76 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ตำบลปงเตา
0 2 2
77 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ตำบลปงเตา
0 0 0
78 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ตำบลนาแก
0 0 0
79 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ตำบลนาแก
2 2 4
80 โรงเรียนบ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน
0 1 1
81 โรงเรียนบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน
0 0 0
82 โรงเรียนบ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน
0 0 0
83 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง
0 0 0
84 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ตำบลบ้านแหง
0 0 0
85 โรงเรียนบ้านหวด ตำบลบ้านหวด
0 0 0
86 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ตำบลบ้านหวด
0 0 0
87 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ตำบลแม่ตีบ
0 0 0
88 โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแม่ตีบ
0 0 0
89 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
90 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
91 โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
92 โรงเรียนบ้านปันง้าว ตำบลห้างฉัตร
0 2 2
93 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ตำบลหนองหล่ม
0 0 0
94 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว
0 0 0
95 โรงเรียนเมืองยาววิทยา ตำบลเมืองยาว
29 23 52
96 โรงเรียนบ้านสัน ตำบลปงยางคก
0 0 0
97 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก
0 0 0
98 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
99 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล
0 0 0
100 โรงเรียนบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
101 โรงเรียนบ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
102 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล
0 0 0
103 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลแม่สัน
1 0 1
104 โรงเรียนบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน
0 0 0
105 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ตำบลแม่สัน
0 0 0
106 โรงเรียนบ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว
0 0 0
รวมทั้งหมด
51 66 117

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524