วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   จำนวน 7 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
0 0 0
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
0 0 0
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1279 2456 3735
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
1 0 1
5 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
0 0 0
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
0 0 0
7 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
0 0 0
รวมทั้งหมด
1280 2456 3736

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524