วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   จำนวน 92 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองนาว ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา
2 0 2
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสา ตำบลบ้านสา
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านปงดอน ตำบลปงดอน
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านแม่ตา ตำบลปงดอน
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านไฮ ตำบลปงดอน
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านเลาสู ตำบลปงดอน
0 0 0
15 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลแม่สุก
0 0 0
20 โรงเรียนผาช่อวิทยา ตำบลแม่สุก
0 0 0
21 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ตำบลเมืองมาย
0 0 0
22 โรงเรียนบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านนาไหม้ ตำบลเมืองมาย
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
26 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
28 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
30 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
31 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
32 โรงเรียนบ้านปงคอบ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
33 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
34 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
35 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านแม่ม่า ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
37 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
38 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
39 โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
40 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ตำบลวังเหนือ
0 0 0
41 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ
0 0 0
42 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ
0 0 0
43 โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลวังใต้
0 0 0
44 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้
0 0 0
45 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
46 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
47 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
48 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง
0 0 0
49 โรงเรียนวังทองวิทยา ตำบลวังทอง
0 0 0
50 โรงเรียนบ้านเมืองตึง ตำบลวังทอง
0 0 0
51 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ตำบลวังทอง
0 0 0
52 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย
0 0 0
53 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลวังซ้าย
0 0 0
54 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ตำบลวังซ้าย
0 0 0
55 โรงเรียนบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย
0 0 0
56 โรงเรียนบ้านแม่หีด ตำบลวังแก้ว
0 0 0
57 โรงเรียนวังแก้ววิทยา ตำบลวังแก้ว
0 0 0
58 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
59 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
60 โรงเรียนบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
61 โรงเรียนบ้านแพะ ตำบลเมืองปาน
0 0 0
62 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองปาน
0 0 0
63 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน
0 0 0
64 โรงเรียนบ้านน้ำจำ ตำบลเมืองปาน
0 0 0
65 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลเมืองปาน
0 0 0
66 โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
67 โรงเรียนบ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ
0 0 0
68 โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
69 โรงเรียนบ้านปางดะ ตำบลบ้านขอ
0 0 0
70 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ตำบลบ้านขอ
0 0 0
71 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ตำบลบ้านขอ
0 0 0
72 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
73 โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ
0 0 0
74 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
75 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
76 โรงเรียนบ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
77 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
78 โรงเรียนปลายนาวิทยา ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
79 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
80 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
81 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ตำบลแจ้ซ้อน
3 4 7
82 โรงเรียนบ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
83 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
84 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
85 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
86 โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
87 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
88 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
0 0 0
89 โรงเรียนบ้านขาม ตำบลหัวเมือง
0 0 0
90 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ตำบลหัวเมือง
0 0 0
91 โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง
0 0 0
92 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
0 0 0
รวมทั้งหมด
5 4 9

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524