วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สถานศึกษาระดับศึกษามัธยมศึกษา   จำนวน 12 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
2 โรงเรียนวิชชานารี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
3 โรงเรียนผดุงวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
4 โรงเรียนลำปางวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
5 โรงเรียนอรุโณทัย ตำบลสบตุ๋ย 
0 1 1
6 โรงเรียนประชาวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
7 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำบลสบตุ๋ย 
1 1 2
8 โรงเรียนมัธยมวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
4 6 10
9 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ตำบลหลวงเหนือ 
0 0 0
10 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ตำบลนาแก 
0 0 0
11  โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง ตำบลปงยางคก 
0 0 0
12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
0 0 0
รวมทั้งหมด
5 8 13

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524