วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​   จำนวน 21 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
153 16 169
2 โรงเรียนพินิจวิทยา
644 609 1253
3 โรงเรียนวิชชานารี
242 241 483
4 โรงเรียนผดุงวิทย์
361 361 722
5 โรงเรียนลำปางวิทยา
276 263 539
6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
1567 1371 2938
7 โรงเรียนไตรภพวิทยา
251 198 449
8 โรงเรียนอรุโณทัย
144 348 492
9 โรงเรียนมัธยมวิทยา
1052 1115 2167
10 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์
61 43 104
11 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
300 268 568
12 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา
182 161 343
13 โรงเรียนดอนไชยวิทยา
777 693 1470
14 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา
52 61 113
15 โรงเรียนอักษรศิลป์
71 77 148
16 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
294 262 556
17 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน
128 118 246
18 โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง
11 11 22
19 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
95 40 135
20 โรงเรียนสุนทรศึกษา
180 121 301
21 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)
202 0 202
รวมทั้งหมด
7043 6377 13420

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524