วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ


งานมหกรรมรวมพลรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง 
ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ผลการประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2020 ฝ่ายชาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายธีรภัทร เหล่าพัชระโรจน์ 
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห็จิตต์อารีฯ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช ธนพลน์ กันทะฟู
จากโรงเรียน ต้นธงวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวรายุทธ อุตมะ
จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายนิปุณ แก้วลังกา
จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
รางวัลชมเชย นายธรณินทร์ สายปิ๋ว
จากโรงเรียน เวียงมอกวิทยา
รางวัลชมเชย นายณัฐกานต์ ปันทะเลิศ
จากโรงเรียน มัธยมวิทยา

ผลการประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2020 ฝ่ายหญิง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพิชญา จันทร์แดง 
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห็จิตต์อารีฯ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเกษา เปิงป้อง
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวณัฐชนันท์ กุลพญา
จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวกรพินธุ์ อินทรพรม
จากโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
รางวัลชมเชย นางสาวกานต์ธิรา แก้วยอด
จากโรงเรียน มัธยมวิทยา
รางวัลชมเชย นางสาวเจวรินทร์ มุงเมือง
จากโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห็จิตต์อารีฯ

ผลการประกวด
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE LAMPANG CHAMPIONSHIP 2020 
ประเภทรุ่น JUNIOR
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม CWS JUNIOR 
จาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห็จิตต์อารีฯ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม BSBZ JUNIOR 
จาก โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม MTS JUNIOR 
จาก โรงเรียนมัธยามวิทยา

รุ่น PRE-TEENAGE 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม BSBZ GEN-9
จาก โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1ทีม BELOVED 
จาก โรงเรียนมัธยามวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 CWS DANGER
จาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห็จิตต์อารีฯ

รุ่น TEENAGE 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม บ้านเต้น
จาก วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1ทีม AFS AT FIRST SIGHT
จาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 BSBZ
จาก โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำปาง

ขอบคุณภาพสวยๆจาก 
โรงเรียนมัธยมวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524