วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเมือง   โรงเรียนจำนวน 95 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ
2 1 3
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ
0 1 1
3 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท
1 1 2
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู
0 1 1
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู
9 6 15
6 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ตำบลชมพู
0 0 0
8 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง
1 0 1
12 โรงเรียนบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
14 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านแม่อาง ตำบลบ้านแลง
0 0 0
16 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 3 3
17 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านแลง
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
21 โรงเรียนวัดเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
22 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ตำบลพิชัย
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านปงวัง ตำบลพิชัย
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ตำบลพิชัย
0 0 0
25 โรงเรียนวัดต้นต้อง ตำบลพิชัย
0 1 1
26 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
28 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม
0 1 1
30 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
31 โรงเรียนวัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
32 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า
0 1 1
33 โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านค่า
0 0 0
34 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า
0 0 0
35 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ตำบลบ้านค่า
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า
0 0 0
37 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว
0 0 0
38 โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลต้นธงชัย
1 2 3
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย
0 0 0
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
42 โรงเรียนบ้านบุญนาค ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
43 โรงเรียนวัดบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
44 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
45 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง
1 1 2
46 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก
30 84 114
47 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 0 0
48 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
49 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อแฮ้ว
1 0 1
51 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
52 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
53 โรงเรียนวิชชานารี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
54 โรงเรียนไตรภพวิทยา ตำบลเวียงเหนือ 
0 0 0
55 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง 
0 0 0
56 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ตำบลสวนดอก 
0 0 0
57 โรงเรียนผดุงวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
58 โรงเรียนลำปางวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
59 โรงเรียนอรุโณทัย ตำบลสบตุ๋ย 
0 1 1
60 โรงเรียนประชาวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
61 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำบลสบตุ๋ย 
1 1 2
62 โรงเรียนมัธยมวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
4 6 10
63 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ตำบลพระบาท 
1 0 1
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.