วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเกาะคา   โรงเรียนจำนวน 27 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง
0 0 0
2 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ตำบลนาแก้ว
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตำบลนาแก้ว
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว
0 0 0
6 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ตำบลไหล่หิน
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว
1 1 2
8 โรงเรียนวังพร้าววิทยา ตำบลวังพร้าว
0 2 2
9 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ตำบลวังพร้าว
0 0 0
10 โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา
0 0 0
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ตำบลศาลา
0 0 0
12 โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง
0 0 0
13 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ตำบลท่าผา
7 6 13
15 โรงเรียนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา
0 0 0
18 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ตำบลไหล่หิน
0 0 0
19 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตำบลเกาะคา
0 0 0
20 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ตำบลลำปางหลวง 
0 0 0
21 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ตำบลศาลา 
0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ตำบลศาลา 
0 0 0
23 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ตำบลศาลา 
0 0 0
24 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
2 29 31
25 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์
61 43 104
26 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
300 268 568
27 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา
182 161 343
รวมทั้งหมด
553 510 1063

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524