วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเสริมงาม   โรงเรียนจำนวน 18 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
2 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม
23 14 37
3 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม
15 28 43
4 โรงเรียนวัดสาแล ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
5 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ตำบลเสริมขวา
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตำบลเสริมขวา
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านนาจะลา ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
10 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
13 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
15 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
17 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
18 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ
0 0 0
รวมทั้งหมด
38 42 80

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524