วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภองาว   โรงเรียนจำนวน 25 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ตำบลหลวงเหนือ
0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ตำบลหลวงเหนือ
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลบ้านโป่ง
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ตำบลบ้านร้อง
1 0 1
7 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง
1 0 1
8 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว ตำบลบ้านร้อง
1 1 2
10 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
11 โรงเรียนผาแดงวิทยา ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านขุนแหง ตำบลปงเตา
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ตำบลปงเตา
0 2 2
14 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ตำบลปงเตา
0 0 0
15 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ตำบลนาแก
0 0 0
16 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ตำบลนาแก
2 2 4
17 โรงเรียนบ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน
0 1 1
18 โรงเรียนบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน
0 0 0
20 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตำบลหลวงเหนือ
8 11 19
21 โรงเรียนประชาราชวิทยา ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ตำบลหลวงเหนือ 
0 0 0
23 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ตำบลนาแก 
0 0 0
24 โรงเรียนดอนไชยวิทยา
777 693 1470
25 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา
52 61 113
รวมทั้งหมด
842 771 1613

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524