วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอวังเหนือ   โรงเรียนจำนวน 28 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ตำบลบ้านแหง
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านแม่ม่า ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
4 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลทุ่งฮั้ว
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ตำบลวังเหนือ
0 0 0
7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ
0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ตำบลวังเหนือ
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลวังใต้
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
13 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ตำบลร่องเคาะ
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง
0 0 0
15 โรงเรียนวังทองวิทยา ตำบลวังทอง
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านเมืองตึง ตำบลวังทอง
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ตำบลวังทอง
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลวังซ้าย
0 0 0
20 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ตำบลวังซ้าย
0 0 0
21 โรงเรียนบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย
0 0 0
22 โรงเรียนบ้านแม่หีด ตำบลวังแก้ว
0 0 0
23 โรงเรียนวังแก้ววิทยา ตำบลวังแก้ว
0 0 0
24 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
26 โรงเรียนบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ
0 0 0
27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ตำบลวังเหนือ
0 0 0
28 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ
0 1 1
รวมทั้งหมด
0 1 1

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524