วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอแม่พริก   โรงเรียนจำนวน 14 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ตำบลบ้านหวด
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ตำบลแม่พริก
0 0 0
3 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก
0 0 0
5 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ตำบลแม่พริก
0 0 0
6 โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง
0 0 0
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ
0 2 2
8 โรงเรียนต้นธงวิทยา ตำบลแม่ปุ
51 45 96
9 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง
0 0 0
10 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ตำบลพระบาทวังตวง
30 17 47
11 โรงเรียนแม่พริกวิทยา ตำบลพระบาทวังตวง
0 0 0
12 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตำบลแม่พริก
0 0 0
13 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
0 1 1
14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
294 262 556
รวมทั้งหมด
375 327 702

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524