วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอสบปราบ   โรงเรียนจำนวน 15 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแม่ตีบ
0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ
0 0 0
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านสมัย ตำบลสมัย
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านน้ำหลง ตำบลสมัย
0 0 0
6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ตำบลสมัย
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านอุมลอง ตำบลสมัย
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านเด่น ตำบลสมัย
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลแม่กัวะ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ
0 0 0
11 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ตำบลนายาง
9 2 11
12 โรงเรียนนายางวิทยา ตำบลนายาง
1 0 1
13 โรงเรียนบ้านแก่น ตำบลนายาง
0 0 0
14 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ
1 1 2
15 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ
0 0 0
รวมทั้งหมด
11 3 14

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524