วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอห้างฉัตร   โรงเรียนจำนวน 27 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลห้างฉัตร
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านปันง้าว ตำบลห้างฉัตร
0 2 2
5 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ตำบลหนองหล่ม
0 0 0
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว
0 0 0
7 โรงเรียนเมืองยาววิทยา ตำบลเมืองยาว
29 23 52
8 โรงเรียนบ้านสัน ตำบลปงยางคก
0 0 0
9 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลแม่สัน
1 0 1
16 โรงเรียนบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ตำบลแม่สัน
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว
0 0 0
19 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร
0 2 2
20 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล
0 0 0
21 โรงเรียนแม่สันวิทยา ตำบลแม่สัน
0 0 0
22 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ตำบลปงยางคก 
0 0 0
23  โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง ตำบลปงยางคก 
0 0 0
24 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
0 0 0
25 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
256 0 256
26 โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง
11 11 22
27 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)
202 0 202
รวมทั้งหมด
499 38 537

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524