วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเมืองปาน   โรงเรียนจำนวน 36 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านแพะ ตำบลเมืองปาน
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองปาน
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านน้ำจำ ตำบลเมืองปาน
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลเมืองปาน
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านปางดะ ตำบลบ้านขอ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ตำบลบ้านขอ
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ตำบลบ้านขอ
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ตำบลบ้านขอ
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
18 โรงเรียนปลายนาวิทยา ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
21 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ตำบลแจ้ซ้อน
3 4 7
22 โรงเรียนบ้านสบลี ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
26 โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน
0 0 0
28 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลหัวเมือง
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านขาม ตำบลหัวเมือง
0 0 0
30 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ตำบลหัวเมือง
0 0 0
31 โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง
0 0 0
32 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
0 0 0
33 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ตำบลเมืองปาน
4 9 13
34 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ
6 4 10
35 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
36 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำบลหัวเมือง
4 3 7
รวมทั้งหมด
17 20 37

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524