วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

ประเภทสมาชิก ชาย หญิง
นักเรียน/นักศึกษา92529791
ประชาชนทั่วไป687538
รวมทั้งหมด993910329

  นักเรียน/นักศึกษา : 19043 คน
   - ชาย: 9252 คน
   - หญิง: 9791 คน
  ประชาชนทั่วไป : 1225 คน
   - ชาย: 687 คน
   - หญิง: 538 คน
  รวมทั้งหมด : 20268 คน
   - ชาย : 9939 คน
   - หญิง : 10329 คน

จำนวนสมาชิกทั้งหมด แยกตามประเภท


จำนวนสมาชิกทั้งหมด
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานศึกษาของรัฐ 2183   3497   5680  
2  สถานศึกษาของเอกชน 7444   6795   14239  
3  สถานประกอบการ 1   1   2  
4  ชุมชน 10   21   31  
5  เรือนจำกลาง 0   0   0  
6  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 256   0   256  
7  สถานกักขังกลางจังหวัด 18   8   26  
8  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 25   5   30  
9  สำนักงานคุมประพฤติ 0   0   0  
รวมทั้งหมด   9937   10327   20264  

สถานศึกษาของรัฐ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 55   30   85  
2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 249   195   444  
3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 2   0   2  
4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 586   774   1360  
5  โรงเรียนสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 5   3   8  
6  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง 2   1   3  
7  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 1   0   1  
8  การศึกษาโดยครอบครัว 0   6   6  
9  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2   30   32  
10  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 1281   2458   3739  
รวมทั้งหมด   2183   3497   5680  

สถานศึกษาของเอกชน
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานศึกษาของเอกชน 0   0   0  
2  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 0   0   0  
3  สถานศึกษาระดับศึกษามัธยมศึกษา 5   10   15  
4  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2   0   2  
5  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 0   0   0  
6  สำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ 7437   6785   14222  
รวมทั้งหมด   7444   6795   14239  

สถานประกอบการ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  บริษัท นอร์ธ เทิร์น แอดไทร์ จำกัด 1   1   2  
รวมทั้งหมด   1   1   2  

เรือนจำกลาง
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  เรือนจำกลาง 0   0   0  
รวมทั้งหมด   0   0   0  

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 256   0   256  
รวมทั้งหมด   256   0   256  

สถานกักขังกลางจังหวัด
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานกักขังกลางจังหวัด 18   8   26  
รวมทั้งหมด   18   8   26  

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 25   5   30  
รวมทั้งหมด   25   5   30  

สำนักงานคุมประพฤติ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สำนักงานคุมประพฤติ 0   0   0  
รวมทั้งหมด   0   0   0  

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524