วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

ประเภทสมาชิก ชาย หญิง
นักเรียน/นักศึกษา79497437
ประชาชนทั่วไป21193039
รวมทั้งหมด1006810476

  นักเรียน/นักศึกษา : 18,855 คน
   - ชาย: 9,198 คน
   - หญิง: 9,657 คน
  ประชาชนทั่วไป : 1,730 คน
   - ชาย: 885 คน
   - หญิง: 845 คน
  รวมทั้งหมด : 20,585 คน
   - ชาย : 10,083 คน
   - หญิง : 10,502 คน

จำนวนสมาชิกทั้งหมด แยกตามประเภท


จำนวนสมาชิกทั้งหมด
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานศึกษาของรัฐ 2,321   3,650   5,971  
2  สถานศึกษาของเอกชน 7,446   6,795   14,241  
3  สถานประกอบการ 1   3   4  
4  ชุมชน 14   38   52  
5  เรือนจำกลาง 0   0   0  
6  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 256   0   256  
7  สถานกักขังกลางจังหวัด 18   8   26  
8  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 25   5   30  
9  สำนักงานคุมประพฤติ 0   0   0  
รวมทั้งหมด   10,081   10,499   20,580  

สถานศึกษาของรัฐ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 154   128   282  
2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 256   212   468  
3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 5   4   9  
4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) 611   804   1,415  
5  โรงเรียนสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 5   3   8  
6  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง 2   2   4  
7  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 1   0   1  
8  การศึกษาโดยครอบครัว 0   6   6  
9  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 6   32   38  
10  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 1,281   2,458   3,739  
รวมทั้งหมด   2,321   3,649   5,970  

สถานศึกษาของเอกชน
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานศึกษาของเอกชน 2   0   2  
2  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 0   0   0  
3  สถานศึกษาระดับศึกษามัธยมศึกษา 5   10   15  
4  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2   0   2  
5  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 0   0   0  
6  สำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ 7,437   6,785   14,222  
รวมทั้งหมด   7,446   6,795   14,241  

สถานประกอบการ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  บริษัท นอร์ธ เทิร์น แอดไทร์ จำกัด 1   2   3  
รวมทั้งหมด   1   2   3  

เรือนจำกลาง
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  เรือนจำกลาง 0   0   0  
รวมทั้งหมด   0   0   0  

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 256   0   256  
รวมทั้งหมด   256   0   256  

สถานกักขังกลางจังหวัด
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานกักขังกลางจังหวัด 18   8   26  
รวมทั้งหมด   18   8   26  

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 25   5   30  
รวมทั้งหมด   25   5   30  

สำนักงานคุมประพฤติ
No. สังกัด ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  สำนักงานคุมประพฤติ 0   0   0  
รวมทั้งหมด   0   0   0  

จำนวนสมาชิกรายอำเภอ
No. อำเภอ ชาย/คน หญิง/คน รวมทั้งหมด/คน
1  เมืองลำปาง 5,110   5,003   10,113  
2  แม่เมาะ 95   108   203  
3  เกาะคา 567   507   1,074  
4  เสริมงาม 38   48   86  
5  งาว 840   768   1,608  
6  แจ้ห่ม 3   0   3  
7  วังเหนือ 1   1   2  
8  เถิน 275   208   483  
9  แม่พริก 377   328   705  
10  แม่ทะ 341   279   620  
11  สบปราบ 10   10   20  
12  ห้างฉัตร 262   42   304  
13  เมืองปาน 15   23   38  
รวมทั้งหมด   7,934   7,325   15,259  

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524